LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ (CN 26/11/2017
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN

THƯ MỜI Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu

          GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI- TÂN TÂY LAN

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand

 

TU AN BUDDHIST MONASTERY INC. ABN: 27 549 011 391

TU VIỆN TỪ ÂN

26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

Website: www.tuvientuan.com; Tel: +61 3 8790 4545; Email: tuvientuan@yahoo.com.au


Narre Warren North, ngày 8 tháng 07 năm 2017
THƯ MỜI

Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo
Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Úc Quốc
Thập Phương Du Hóa Lịch Đại Tổ Sư Hòa Thượng

Kính gởi Quý Đồng Hương Phật Tử,
Kính thưa Quý vị
Năm nay nhân khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 của Giáo Hội được tổ chức tại
Portsea, tiểu bang Victoria, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2017 do Thượng Tọa
Thích Nguyên Tạng làm trưởng ban tổ chức.
Trong Pháp duyên thù thắng này, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo
Lạc cùng chư Tôn Đức trong Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu, Tu
Viện Từ Ân của chúng tôi được giao phó trách nhiệm tổ chức ngày lễ Húy Nhựt Tổ Sư
Minh Hải- Pháp Bảo. Trong niềm hoan hỷ tôn kính vô biên đó, nay chúng tôi kính mời
quý vị hoan hỷ dành thời gian quý báu đến tham dự Lễ tại : Tu viện Từ Ân, 26 Jacques
Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia, vào lúc 10 giờ sáng, thứ bảy ngày 23
tháng 12 năm 2017 ( nhằm ngày mồng 6 tháng 11 năm Đinh Dậu).
Sự tham dự lễ của quý vị là niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho chúng tôi trên bước đường
tu học, duy trì và phát triển Chánh Pháp lợi lạc chúng sinh. Đặc biệt thể hiện tinh thần
Đoàn kết hòa hợp tương thân trong Tông Môn Pháp Phái.
Kính chúc Quý vị cùng thân quyến luôn được an lạc trong ánh hào quang của chư
Phật.

Trân trọng kính mời
TM. Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân,

Trụ trì,

Tỳ Kheo Thích Hạnh Phẩm

Tin tức khác