LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ (CN 26/11/2017
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN

Thư Mời Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên , Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngày Huân Tu Tịnh Nghiệp và Kỷ Niệm Sáu Năm Thành Lập Tu Viện Từ Ân

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI- TÂN TÂY LAN

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand
TU AN BUDDHIST MONASTERY INC. ABN: 27 549 011 391

TU VIỆN TỪ ÂN

26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

Tel: +61 3 8790 4545; Website: www.tuvientuan.com; Email: tuvientuan@yahoo.com.au

THƯ MỜI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
Kính gởi Quý Đồng Hương Phật Tử
Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương hoan hỷ nhín chút thời gian về tham dự
ngày: Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên , Lễ Vía Bồ Tát
Quán Thế Âm, Ngày Huân Tu Tịnh Nghiệp và Kỷ Niệm Sáu Năm Thành Lập
Tu Viện Từ Ân:
Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2017 ( nhằm ngày 17 tháng 09 năm Đinh dậu),tại:
Tu Viện Từ Ân 26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia
 Chương Trình
 8:00: Vân tập Đạo Tràng
 8:30am: Thọ Trì Từ Bi Thuỷ Sám Pháp
 10:00am: Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và Lễ Vía Bồ Tát Quán
Thế Âm
 11:25am : Cung tiến Chư Hương Linh
 11:55am: Thọ trai- Cúng Quá Đường- kinh hành niệm Phật
 1:40 pm: Truyền Tam Quy- Ngũ Giới
 2:30 pm: Đạo Tình sáu năm thành lập Tu Viện Từ Ân và Chúc mừng sinh
nhật quý Phật tử tháng 11.
 4pm: Hồi Hướng – Hoàn Mãn

Trân Trọng Kính Mời
Tỳ Kheo Thích Hạnh Phẩm

Tin tức khác
HT.Thích Đức Chơn, viện chủ Quảng Hương Già Lam viên tịch
HT.Thích Đức Chơn, viện chủ Quảng Hương Già Lam viên tịch
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH ĐÃ THU THẦN VIÊN TỊCH – A DI ĐÀ PHẬT
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH ĐÃ THU THẦN VIÊN TỊCH – A DI ĐÀ PHẬT
THƯ MỜI  Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu
THƯ MỜI Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu