TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery

Hành Hương Cầu Nguyện Đầu Xuân Mậu Tuất 2018

TU VIỆN TỪ ÂN

26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

Tel: +61 3 8790 4545; Website: www.tuvientuan.com ; Email: tuvientuan@yahoo.com.au.

 

 

MỪNG XUÂN DI LẶC - MẬU TUẤT-2018 

 

 

Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất, Tu Viện Từ Ân tổ chức ngày Hành Hương Cầu Nguyện, khởi hành vào lúc 7:00 Am Thứ Bảy ngày 3 tháng 3 năm 2018 ( nhằm ngày 16 tháng giêng năm Mậu Tuất )

Kính chúc Quý vị cùng Gia quyến một năm mới được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Liên lạc vé: Đồng Quý: 0451 336 869,  Đồng Ân: 0434 878 233,

Giá vé ủng hộ:$40 (xe bus, ăn sáng, ăn trưa, và dùng nhẹ chiều )

Lưu  ý:

      -      6:30 am:  Lễ Phật cầu nguyện, dùng sáng, 7:00 Am: Xe khở hành, 12:30 pm: Dùng trưa, 5:00 pm: Về lại Tu Viện Từ Ân và dùng nhẹ buổi chiều trước khi về nhà.

      -      Xe sẽ khởi hành trễ nhất là 7:10 AM. Mong  tất cả Quý vị hoan hỷ đến đúng giờ.

Nam Mô A Di Đà Phật

Tin tức khác