LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ (CN 26/11/2017
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641, Phật lịch 2561

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI- TÂN TÂY LAN

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand

TU AN BUDDHIST MONASTERY INC. ABN: 27 549 011 391

TU VIỆN TỪ ÂN

26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

Website: www.tuvientuan.com; Tel: +61 3 8790 4545;  Email: tuvientuan@yahoo.com.au

 

Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641, Phật lịch 2561,

11:15am Chủ nhật, ngày 28  tháng 5 năm 2017

( nhằm ngày mồng 3  tháng 5  năm Đinh Dậu)

CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH

 1. Hòa Thượng Thích Trường Sanh- Hòa Thượng Thích Trường Sanh- Phó Hội Chủ Chủ  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi-Tân Tân Lan- Trụ Trì Chùa Giác Nhiên- Tân Tây Lan
 2. Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng- Phó Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi-Tân Tân Lan- Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
 3. Thượng Tọa Thích Giác Tín- Phó Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi-Tân Tân Lan- Trụ Trì Chùa Giác Hoàng
 4. Đại Đức Thích Chơn Đạt- Tịnh Thất tại Melbourne
 5. Đại Đức Thích Nhuận Hành- Tu Viện Kim Cang
 6. Ni Sư Thích Chân Kim- Trụ Trì Chùa Phật Quang
 7. Sư Cô Thích Nữ Hạnh Chiếu- Tịnh Thất tại Melbourne
 8. Sư Cô Thích Tuệ Tâm- Tri Sự Chùa Phật Quang
 9. Sư Cô Thịch Tuệ An- chùa Phật Quang
 10. Đại Đức Thích Hạnh Phẩm- Trụ Trì Tu Viện Từ Ân

 

 

 

Tin tức khác
HT.Thích Đức Chơn, viện chủ Quảng Hương Già Lam viên tịch
HT.Thích Đức Chơn, viện chủ Quảng Hương Già Lam viên tịch
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH ĐÃ THU THẦN VIÊN TỊCH – A DI ĐÀ PHẬT
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH ĐÃ THU THẦN VIÊN TỊCH – A DI ĐÀ PHẬT
THƯ MỜI Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu
THƯ MỜI Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu