LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ (CN 26/11/2017
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN

CHƯƠNG TRÌNH Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641, Phật lịch 2561

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI- TÂN TÂY LAN

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand

TU AN BUDDHIST MONASTERY INC. ABN: 27 549 011 391

TU VIỆN TỪ ÂN

26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

Website: www.tuvientuan.com; Tel: +61 3 8790 4545;  Email: tuvientuan@yahoo.com.au

 

                CHƯƠNG TRÌNH

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641, Phật lịch 2561

11:15am Chủ nhật, ngày 28  tháng 5 năm 2017

( nhằm ngày mồng 3  tháng 5  năm Đinh Dậu)

 

09:00am :  Phật tử tề tựu- trang nghiêm đạo tràng

10: 00am: Tụng Phẩm Như Lai Thọ Lượng ( Kinh Pháp Hoa)

10:30am: Thuyết Pháp- Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng

11:15:  Lễ Chính Thức

-         Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chánh điện

-        Niệm Phật cầu gia bị

-        Lễ chào cờ Úc, Việt, Phật Giáo và một phút nhập Từ bi Quán

-        Giới thiệu chương trình và chư Tôn Đức tham dự

-        Dâng Hoa- Trúc Minh phụ trách

-        Thông bạch Phật Đản 2641 của Hòa Thượng Hội Chủ  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi-Tân Tân Lan( Thầy Hạnh Phẩm)

-        Đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh ( Hòa Thượng Thích Trường Sanh- Phó Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi-Tân Tân Lan)

-        Cảm tạ của Ban Tổ chức ( Phật tử Thiếu Minh )

-        Nghi thức tụng kinh Phật Đản

-        Lễ Mộc dục Đức Thích Ca Đản Sanh

-        Chư Tôn Đức, Quý Quan Khách và chư Đồng Hương Phật tử thọ trai

-        Văn Nghệ Cúng Dường Mừng Phật Đản

3:00pm: Cúng Thí Thực Cô Hồn- Hoàn Mãn

Tin tức khác
HT.Thích Đức Chơn, viện chủ Quảng Hương Già Lam viên tịch
HT.Thích Đức Chơn, viện chủ Quảng Hương Già Lam viên tịch
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH ĐÃ THU THẦN VIÊN TỊCH – A DI ĐÀ PHẬT
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH ĐÃ THU THẦN VIÊN TỊCH – A DI ĐÀ PHẬT
THƯ MỜI  Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu
THƯ MỜI Lễ Húy Nhựt Tổ Sư Minh Hải- Pháp Bảo Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh Hải Ngoại- Úc Châu