TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery

CHƯƠNG TRÌNH Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641, Phật lịch 2561

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI- TÂN TÂY LAN

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia- New Zealand

TU AN BUDDHIST MONASTERY INC. ABN: 27 549 011 391

TU VIỆN TỪ ÂN

26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

Website: www.tuvientuan.com; Tel: +61 3 8790 4545;  Email: tuvientuan@yahoo.com.au

 

                CHƯƠNG TRÌNH

Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641, Phật lịch 2561

11:15am Chủ nhật, ngày 28  tháng 5 năm 2017

( nhằm ngày mồng 3  tháng 5  năm Đinh Dậu)

 

09:00am :  Phật tử tề tựu- trang nghiêm đạo tràng

10: 00am: Tụng Phẩm Như Lai Thọ Lượng ( Kinh Pháp Hoa)

10:30am: Thuyết Pháp- Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng

11:15:  Lễ Chính Thức

-         Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chánh điện

-        Niệm Phật cầu gia bị

-        Lễ chào cờ Úc, Việt, Phật Giáo và một phút nhập Từ bi Quán

-        Giới thiệu chương trình và chư Tôn Đức tham dự

-        Dâng Hoa- Trúc Minh phụ trách

-        Thông bạch Phật Đản 2641 của Hòa Thượng Hội Chủ  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi-Tân Tân Lan( Thầy Hạnh Phẩm)

-        Đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh ( Hòa Thượng Thích Trường Sanh- Phó Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi-Tân Tân Lan)

-        Cảm tạ của Ban Tổ chức ( Phật tử Thiếu Minh )

-        Nghi thức tụng kinh Phật Đản

-        Lễ Mộc dục Đức Thích Ca Đản Sanh

-        Chư Tôn Đức, Quý Quan Khách và chư Đồng Hương Phật tử thọ trai

-        Văn Nghệ Cúng Dường Mừng Phật Đản

3:00pm: Cúng Thí Thực Cô Hồn- Hoàn Mãn

Tin tức khác