LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ (CN 26/11/2017
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TU VIỆN TỪ ÂN - tuvientuan tuanmonastery
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM LỘ THIÊN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN
TU VIỆN TỪ ÂN LỄ PHẬT HÀNH HƯƠNG ĐẦU XUÂN
Tin tức
Hòa Thượng Tăng Thống Campuchia Maha Ghosananda  với những họat động vì hòa bình

Bất cứ ai có dịp gặp và tiếp xúc với Hòa Thượng Tăng Thống Campuchia Maha Ghosananda thì có thể tìm thấy được an lạc nơi nụ cười hiền hậu và từ ái toát ra từ ánh mắt của ngài...

Chùa Việt trên đất Úc

Danh sách dưới đây là những Chùa đã gởi tài liệu và hình ảnh về Ban Biên Tập, những Chùa nào chưa có, xin quý vị Trụ trì hoan hỷ gởi cho càng sớm càng tốt)

« 1 2