Tin Tức Mới

Anh quốc : Bảo tồn bản kinh Pháp hoa cổ trên giấy

08/12/2020

GN - “Mở khóa Di sản văn tự Phật giáo” (Unlocking Buddhist Written Heritage) là nội dung hội thảo chuyên đề do Thư viện Anh quốc tổ chức hồi tháng 2, quy tụ học giả thế giới chia sẻ kinh nghiệm...

Bàn về danh xưng mạnh thường quân.

08/12/2020

Bàn về danh xưng mạnh thường quân. Trong thời gian qua, rất nhiều thông tin đăng tải về những chương trình từ thiện giúp đỡ cho người nghèo, cứu trợ ủng hộ bão lụt thiên tai...

Phật tử mừng thọ thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Phật tử mừng thọ thiền sư Thích Nhất Hạnh Nhiều tăng, ni, phật tử đã về chùa Từ Hiếu trong sáng 11/10 để mừng thọ,.....

Khánh tuế Trưởng lão HT, Đức Phó Pháp chủ Thích Thanh Từ

Khánh tuế Trưởng lão HT, Đức Phó Pháp chủ Thích Thanh Từ 96 tuổi...

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH (Nhiệm kỳ 2015-2019)...

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH (Nhiệm kỳ 2015-2019)

Giải thích Kiến lập Mandala

Giải thích Kiến lập Mandala

Pháp phục Phật giáo Việt Nam.

Pháp phục Phật giáo Việt Nam

Pháp Khí Và Pháp Phục...

PHÁP KHÍ VÀ PHÁP PHỤC Thượng Tọa Thích Tín Nghĩa

Anh quốc: Bảo tồn bản kinh Pháp hoa cổ trên giấy

GN - “Mở khóa Di sản văn tự Phật giáo” (Unlocking Buddhist Written Heritage) là nội dung hội thảo chuyên đề do Thư viện Anh quốc tổ chức hồi tháng 2, quy tụ học giả thế giới chia sẻ kinh nghiệm...

Các pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quốc bảo của Nhật Bản

Các pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quốc bảo của Phật giáo Nhật Bản.

Pho tượng Phật khổng lồ giữa đồi hoa oải hương

Kiến trúc sư Tadao Ando sáng tạo pho tượng Phật khổng lồ giữa đồi hoa oải hương...

Đông Tuyết Phù Tang Cổ Tự

Đông Tuyết Phù Tang Cổ Tự

VIẾT VỀ NHÀ VĂN ĐAN MẠCH H.C. ANDERSEN

Hans Christian Andersen là một nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch, hay nói đúng hơn là của tuổi thơ. Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm 1805 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1875, thọ 70 tuổi.

10 ĐẦU SÁCH HAY PHẬT GIÁO NÊN ĐỌC

10 đầu sách hay Phật Giáo nên đọc

Trì Giới Có Khả Năng Đào Luyện Tự Tánh Không Giữ Giới Là Biểu Hiện Của Thời Mạt Pháp

Trì Giới Có Khả Năng Đào Luyện Tự Tánh Không Giữ Giới Là Biểu Hiện Của Thời Mạt Pháp

Hình ảnh những con thú chết cháy khi rừng Amazon

Hình ảnh những con thú chết cháy khi rừng Amazon ngập trong biển lửa

Trí Quang - Bậc Thượng Nhân Của Thời Đại

Trí Quang – Người con của mẹ, người hùng của chính ngài, bậc Thượng nhân của thời đại

Thông Báo Tạm Ngưng Các Sinh Hoạt Tu Học tại Tu Viện Từ Ân

Thông Báo Tạm Ngưng Các Sinh Hoạt Tu Học tại Tu Viện Từ Ân

Quy Sơn Cảnh Sách

Bài văn này được thiền sư Quy Sơn Linh Hựu viết ra nhằm sách tấn việc tu học của đồ chúng, nên gọi là văn cảnh sách, và lấy tên ngài để làm tựa. Từ xưa nay vẫn gọi là “Quy Sơn cảnh sách văn”.