Tin Tức Mới

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

2021-12-29 20:39:42

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Kính thưa quý Phật tử, Như thầy đã thông báo, chúng ta thọ trì kinh Dược Sư trong hai tuần để cầu nguyện cho quý Phật tử cao niên cũng như cầu nguyện chung cho toàn thể Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân Thầy trân trọng kính mời quý Phật tử nhín chút thời gian về Tu Viện Từ Ân góp phần cầu nguyện buổi lễ cầu an đầu năm Dương Lịch 2022 và buổi lễ cúng dường Trai Tăng do Gia đình đệ tử Tina Nguyễn pháp danh Tường Hồng cúng dường vào lúc 10:30am Chủ Nhật ngày 2/1/2022 Bên cạnh đó, Thầy mời tất cả quý Phật tử tham dự buổi họp vào lúc 2:00pm chủ nhật cùng ngày ( 2/1/22), nhằm ổn định sinh hoạt của Tu Viện trong thời gian dài bị giới hạn do đại dịch Covid-19. Đây là buổi họp quan trọng của Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân, thầy rất mong quý Phật tử lưu tâm dành thời gian tham dự. Kính thông báo

Luận Đại Trượng Phu - Thích Trí Quang

2021-06-18 03:51:31

Luận này chuyên thuyết minh hạnh bố thí. Bố thí nghĩa là sự hy sinh triệt để; hy sinh được triệt để mới là bực đại trượng phu, nên luận này mệnh danh là ĐẠI TRƯỢNG PHU LUẬN...

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Kính thưa quý Phật tử, Như thầy đã thông báo, chúng ta thọ trì kinh Dược Sư trong hai tuần để cầu nguyện cho quý Phật tử cao niên cũng như cầu nguyện chung cho toàn thể Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân Thầy trân trọng kính mời quý Phật tử nhín chút thời gian về Tu Viện Từ Ân góp phần cầu nguyện buổi lễ cầu an đầu năm Dương Lịch 2022 và buổi lễ cúng dường Trai Tăng do Gia đình đệ tử Tina Nguyễn pháp danh Tường Hồng cúng dường vào lúc 10:30am Chủ Nhật ngày 2/1/2022 Bên cạnh đó, Thầy mời tất cả quý Phật tử tham dự buổi họp vào lúc 2:00pm chủ nhật cùng ngày ( 2/1/22), nhằm ổn định sinh hoạt của Tu Viện trong thời gian dài bị giới hạn do đại dịch Covid-19. Đây là buổi họp quan trọng của Đạo Tràng Tu Viện Từ Ân, thầy rất mong quý Phật tử lưu tâm dành thời gian tham dự. Kính thông báo Thích Hạnh Phẩm

Thông Báo Phật sự, Pháp sự từ 25/4 - 16/5/2021

Thông Báo Phật sự, Pháp sự từ 25/4 - 16/5/2021

Anh quốc: Bảo tồn bản kinh Pháp hoa cổ trên giấy

GN - “Mở khóa Di sản văn tự Phật giáo” (Unlocking Buddhist Written Heritage) là nội dung hội thảo chuyên đề do Thư viện Anh quốc tổ chức hồi tháng 2, quy tụ học giả thế giới chia sẻ kinh nghiệm...

Các pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quốc bảo của Nhật Bản

Các pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quốc bảo của Phật giáo Nhật Bản.

Pho tượng Phật khổng lồ giữa đồi hoa oải hương

Kiến trúc sư Tadao Ando sáng tạo pho tượng Phật khổng lồ giữa đồi hoa oải hương...

Đông Tuyết Phù Tang Cổ Tự

Đông Tuyết Phù Tang Cổ Tự

VIẾT VỀ NHÀ VĂN ĐAN MẠCH H.C. ANDERSEN

Hans Christian Andersen là một nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch, hay nói đúng hơn là của tuổi thơ. Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm 1805 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1875, thọ 70 tuổi.

Trì Giới Có Khả Năng Đào Luyện Tự Tánh Không Giữ Giới Là Biểu Hiện Của Thời Mạt Pháp

Trì Giới Có Khả Năng Đào Luyện Tự Tánh Không Giữ Giới Là Biểu Hiện Của Thời Mạt Pháp

Trí Quang - Bậc Thượng Nhân Của Thời Đại

Trí Quang – Người con của mẹ, người hùng của chính ngài, bậc Thượng nhân của thời đại

Quy Sơn Cảnh Sách

Bài văn này được thiền sư Quy Sơn Linh Hựu viết ra nhằm sách tấn việc tu học của đồ chúng, nên gọi là văn cảnh sách, và lấy tên ngài để làm tựa. Từ xưa nay vẫn gọi là “Quy Sơn cảnh sách văn”.